Գրքեր

Ղևոնդ Ալիշանի հայրենասիրական պոեզիան։ Ս.Շտիկյան։ Խմբ. Ա.Մ.Ինճիկյան, Երևան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1959, 100 էջ, 1թ. դիմանկար

Ալիշանի գեղարվեստական ստեղծագործությունը։ Ս.Շտիկյան։ Խմբ. Ա.Ղ.Լուսենց‚ Երևան‚ Հայաստան հրատարակչություն‚ 1967‚ 217 էջ‚ 1թ. դիմանկար

Հայ նոր գրականության ժամանակագրություն (1801-1850)։ Ս.Շտիկյան։ Խմբ. Հ.Մ. Դավթյան‚ Երևան‚ Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն‚ 1973‚ 352 էջ

Հայ նոր գրականության ժամանակագրություն (1851-1865)։ Ս.Շտիկյան‚ խմբ. Հ.Մ.Դավթյան‚ Երևան‚ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն‚ 1983‚ 540 էջ

Հայ նոր գրականության ժամանակագրություն (1865-1875)։ Ս.Շտիկյան‚ խմբ. Լ.Գ.Մուրադյան‚ Երևան‚ Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն‚ 1991‚ 667 էջ

Վազգեն Առաջին‚ Հայրապետ Հայոց. Համառոտ տարեգրություն (1908-1955)։ Ս.Շ.Վանեցի‚ Էջմիածին‚ Մայր Աթոռ Ս.Էջմիածնի տպարան‚ 1986‚ 320 էջ‚ 38 թ. նկար

Վազգեն Առաջին Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց. Ժամանակագրություն։ Ս.Շ.Վանեցի‚ Էջմիածին‚ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի տպարան‚ 1990‚ 113 էջ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վազգեն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի մատենագիտությունը։ Սուրեն Շ. Վանեցի‚ Էջմիածին‚ Մայր Աթոռ Ս.Էջմիածնի տպարան‚ 1995‚ 208 էջ

Դատապարտվածի օրագիրը: Ս. Շտիկյան-Վանեցի‚ Երևան‚ ԵՊՀ հրատարակչություն‚ 2016‚ 52 էջ:

Հոդվածներ

Հայկական կլասիցիզմի մի քանի գծերը, Տեղեկագիր, 1957, № 12, դեկտեմբեր, էջ 43-50

Հյուսիսափայլի պոեզիան, Գրական թերթ, 1957, № 27, հուլիսի 23

Պերճ Պռոշյան (Մահվան 50-ամյակի առթիվ), Երևան, 1957, № 47, դեկտեմբերի 5

Ալիշանի արձակը, Տեղեկագիր, 1958, № 12, դեկտեմբեր, էջ 39-50

ՈՒշագրավ պատմություն Մ.Մեծարենցի մասին, Ավանգարդ, 1958, № 81, հուլիսի 8

Սրանք առայժմ հանելուկներ են, Պիոներ կանչ, 1958, № 84, հոկտեմբերի 19

Մենագրություն Հայ Դրամատուրգիայի Պատմության Մասին, 1959, № 10

Ալիշանի պոեզիայի մի քանի մոտիվները, Տեղեկագիր, 1960, № 2, փետրվար, էջ 41-52

Բայրոնը և հայ իրականությունը, Սովետական գրականություն, 1960, № 2, փետրվար

Լերմոնտովը և հայ մշակույթը, Գրական թերթ, 1961, հուլիսի 28

Лермонтов и армянская культура, Литературная Армения, 1961, № 84, օգոստոս, էջ 86

Ականավոր դեմոկրատը, Սովետական գրականություն, 1962, № 7, էջ 162

Ռուս-հայ գրական կապերի պատմությունից, Գրական թերթ, 1962, օգոստոսի 10

Վանքը, Երևան, 1962, № 286, դեկտեմբերի 5

Արկածային գրադարանն առանց արկածների‚ Երևան‚ 1963, ապրիլի 17

Ականավոր գրողն ու հրապարակախոսը, Սովետական Հայաստան, 1963, № 52, մարտի 2

Մովսես Արազի, Սովետական Հայաստան, 1963, № 68, մարտի 21

Անավարտ դիմանկարներ‚ Ավանգարդ‚ 1963, № 87‚ հուլիսի 20

Ալիշանը և Պետերբուրգի հնէաբանական ընկերությունը‚ Տեղեկագիր‚ 1964, № 2‚ էջ 79

Խենթ բնավորությունների սիմֆոնիան‚ Ավանգարդ‚ 1964, № 93‚ օգոստոսի 6

Հ.Տ.Գասպարյան. Վիկտոր Հյուգոն հայ գրականության մեջ‚ Տեղեկագիր‚ 1965, № 1‚ էջ 91

Բանասիրական ճշգրտումներ‚ Տեղեկագիր‚ 1965, № 12‚ դեկտեմբեր‚ էջ 100

Ղ.Ինճիճյանի Եղանակ բյուզանդյան տարեգիրքը‚ Տեղեկագիր‚ 1966, № 2 (33)‚ էջ 173

Պատկանյանների տոհմածառը‚ Լրաբեր հասարակական գիտությունների‚ 1966, № 8‚ էջ 106

Արսեն Բագրատունի‚ Գրական թերթ‚ 1966, № 51‚ դեկտեմբերի 16

Մեր մշակույթի համեստ երախտավորը‚ Գրական թերթ‚ 1967, № 33‚ օգոստոսի 11

Կհետաքրքրի՞ արդյոք հնագետներին‚ պատմաբաններին‚ Երևան‚ 1967, № 185‚ օգոստոսի 9

Աչքի լույսի պես պահպանենք պատմական հուշարձանները‚ Երեկոյան Երևան‚ 1967, № 275‚ նոյեմբերի 27

Պահպանել լուսանկարելով‚ Երեկոյան Երևան‚ 1968, № 72‚ մարտի 26

Շարունակվող հաղթարշավ‚ Գրքերի աշխարհ‚ 1968, № 4‚ դեկտեմբերի 15

Մտերիմներ և մտորումներ‚ Սովետական գրականություն‚ 1968, № 11‚ դեկտեմբեր‚ էջ 166

Կարիք կա՞ր շտապելու‚ Սովետական արվեստ‚ 1968, № 12‚ դեկտեմբեր

Համառ աշխատավորը (Արամ Ղանալանյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ)‚ Երեկոյան Երևան‚ 1969, № 36‚ փետրվարի 12

Ստեփան Ոսկանյանի գրական ժառանգության հետքերով‚ Լրաբեր հասարակական գիտությունների‚ 1969, № 4‚ էջ 78

Ստեփան Ոսկանյանի գրական առաջին փորձերը‚ Պատմա-բանասիրական հանդես‚ 1969, № 2‚ էջ 109

Առավել բարեխղճություն‚ Գրական թերթ‚ 1969, № 31‚ օգոստոսի 1

Ստեփան Ոսկանյանի նորահայտ աշխատությունները‚ Երեկոյան Երևան‚ 1969, № 278‚ նոյեմբերի 28

Ղևոնդ Ալիշան (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ)‚ Պատմա-բանասիրական հանդես‚ 1970, № 2‚ էջ 13

Բանագիտության նոր սկիզբը‚ Երեկոյան Երևան‚ 1970, № 117‚ մայիսի 22

Այս ամենը վաղուց չէր‚ Երեկոյան Երևան‚ 1970, № 275‚ նոյեմբերի 24

Հավատով ու նվիրումով (Արամ Ինճիկյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ)‚ Սովետական Հայաստան‚ 1971, № 7‚ հունվարի 9

Ստեփան Ոսկանյանի «Լա Իտալի» թերթը‚ Գրական թերթ‚ 1971, № 26‚ հունիսի 26

Որտեղ էր բանտարկված Նալբանդյանը‚ Երեկոյան Երևան‚ 1971, № 228‚ հոկտեմբերի 1

Երախտավոր գրականագետը‚ Երեկոյան Երևան‚ 1972, № 18‚ հունվարի 22

Իսկ մեր ժամանակ պատերազմ էր...‚ Երեկոյան Երևան‚ 1972, № 232

Ալիշանի մահվան արձագանքները փաստաթղթերում‚ Բանբեր Հայաստանի արխիվների‚ 1973, № 1‚ էջ 173

Ժառանգություն‚ որ պետք է մեկտեղվի‚ Հայրենիքի ձայն‚ 1973, № 10‚ մարտի 7

Պետրոս Դուրյան‚ Հայրենիքի ձայն‚ 1973, № 16‚ ապրիլի 18

Սովետահայ գրականության երախտավորը (Վահրամ Ալազանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ)‚ Սովետական Հայաստան‚ 1973, № 113‚ մայիսի 16

Նվիրում‚ Երեկոյան Երևան‚ 1973, № 181‚ օգոստոսի 3

Ստեփան Ոսկանյանի կյանքի ու գործունեության փարիզյան տարիները‚ Պատմա-բանասիրական հանդես‚ 1974, № 2‚ էջ 133

Ոսկանյանի գրական-հասարակական գործունեության արշալույսը‚ Լրաբեր‚ 1974, № 4‚ ապրիլ

Հիսուն տարվա որոնումներից հետո‚ Հայրենիքի ձայն‚ 1974, № 17‚ ապրիլի 24

Երկու անմոռանալի հանդիպում‚ Երեկոյան Երևան‚ 1974, № 220‚ սեպտեմբերի 20

Մի լուսանկարի պատմություն‚ Ավանգարդ‚ 1975, № 143‚ նոյեմբերի 30

Պեպոն‚ Ավանգարդ‚ 1976, № 61‚ մայիսի 21

Սարիբեկ Մանուկյանի ծննդյան 60 տարին‚ Գրական թերթ‚ 1977, № 11‚ մարտի 18

Ոսկանյանի քաղաքական սատիրան‚ Բանբեր Երևանի համալսարանի‚ 1977, № 3‚ էջ 206

Ղևոնդ Ալիշանի նորահայտ նամակները‚ Լրաբեր հասարակական գիտությունների‚ 1977, № 7‚ հուլիս‚ էջ 95

Ալիշանի անստորագիր գործերը «Բազմավեպի» էջերում‚ Պատմա-բանասիրական հանդես‚ 1978, №2‚ էջ 81

Լրացումներ Նալբանդյանի «Հիշատակարանի» ծանոթություններին‚ Բանբեր Երևանի համալսարանի‚ 1979, № 3

Բանասիրական ճշգրտումներ‚ Լրաբեր հասարակական գիտությունների‚ 1979, № 6‚ էջ 85

Հարցն իրոք կարեւոր է, Ավանգարդ‚ 1979, № 10

Փոքրիկ լրացում մեծ դիմանկարին‚ Երեկոյան Երևան‚ 1979, № 69‚ մարտի 24

Նալբանդյանը թարգմանիչ‚ Երեկոյան Երևան‚ 1979, № 255‚ նոյեմբերի 3

Մի թանկագին մասունք էլ‚ Երեկոյան Երևան‚ 1980, № 82‚ ապրիլի 5

Երբ շտապում է բանասերը‚ Գրական թերթ‚ 1980, № 38‚ սեպտեմբերի 19

Ղևոնդ Ալիշանի նորահայտ նամակները‚ Բանբեր Հայաստանի արխիվների‚ 1981, № 2‚ էջ 45

Հրաբորբոք և անհանգիստ‚ Ավանգարդ‚ 1981, № 13‚ հունվարի 30

Մեծ հայագետն ու գրողը‚ Գրքերի աշխարհ‚ 1981, № 6‚ հունիսի 15

Դարձյալ հայկական տեղանունների համար‚ Երեկոյան Երևան‚ 1983, № 197‚ օգոստոսի 26

Նրա ճանապարհը դեպի վիպագրություն հեշտ չեղավ‚ Երեկոյան Երևան‚ 1985, № 278‚ նոյեմբերի 27

Ինքնահաստատման ճանապարհը‚ Տնտեսագետ‚ 1986, № 11‚ մարտի 26

Մի նորահայտ բանաստեղծություն‚ Գրական թերթ‚ 1986, № 51‚ դեկտեմբերի 19

Ալիշանը հայ մտավորականների հուշերում‚ Լրաբեր հասարակական գիտությունների‚ 1987, № 6‚ հունիս‚ էջ 37

Երկաթե դիմակը‚ Պիոներ‚ 1987, № 8‚ օգոստոս‚ էջ 22

Որ չարմատավորվեն սխալները‚ Գրական թերթ‚ 1988, № 11‚ մարտի 11

Ինչպես է ստեղծվում Վեհափառի «Տարեգրությունը»‚ Աշխարհ (Փարիզ)‚ 1988‚ հուլիսի 16-30

Ընդամենը չորս տարի‚ Ավանգարդ‚ 1988, № 98‚ օգոստոսի 7

Ավանգարդի ընթերցողներին‚ Ավանգարդ‚ 1988, № 136‚ նոյեմբերի 4

Երկու պատմություն‚ Պիոներ կանչ‚ 1989, №16-23‚ փետրվարի 24-մարտի 22

Թումանյանի մի բանաստեղծության հետքերով‚ Բազմավեպ‚ 1990, № 3-4‚ էջ 423

Ղևոնդ Ալիշան (Ծննդյան 170-ամյակի առթիվ)‚ Լենինյան ուղիով‚ 1990, № 8‚ օգոստոս

Ակադեմիկոսը‚ Հայրենի եզերք‚ 1991, № 8‚ օգոստոս‚ էջ 16

Ընդամենը... քսան դար հետո‚ Կանչ‚ 1991, № 44-46‚ օգոստոսի 30-սեպտեմբերի 13

Տարիների միջով‚ Երեկոյան Երևան‚ 1991, № 153‚ օգոստոսի 16

Հոգու ցավագին ճիչը‚ Մովսես Խորենացի. Ողբ‚ առաջաբան‚ խմբ. Ն.Դարբինյան‚ Երևան‚ Հայաստան հրատարակչություն‚ 1991, 10 էջ

Կենտկոմի բաժնի վարիչը‚ Պարույր Սևակը‚ Հրանտ Մաթևոսյանը և մի քիչ էլ... ես‚ Գարուն‚ 1992, №7‚ հուլիս‚ էջ 74

Իսկ սա վարկա՞ծ է‚ թե...‚ Պիոներ կանչ‚ 1992, № 11‚ մարտի 18

Սա կարող էր հեքիաթ-երգիծապատում լինել...‚ Հայք‚ 1992, № 51‚ դեկտեմբերի 26

Պրոֆեսոր Աճառյանը‚ Հայաստանի հանրապետություն‚ 1992, № 120‚ հունիսի 30

Լուսինե‚ փա՛ռք քեզ‚ Լուսավորիչ‚ 1993, № 2‚ մարտի 8

Բազմավեպ հանդեսը (հիմնադրման 150-ամյակի առթիվ)‚ Լրաբեր հասարակական գիտությունների‚ 1993, №4 (հոկտեմբեր-դեկտեմբեր)‚ էջ 72

Ոչ երանի այն ծանր օրերին (Վահրամ Ալազանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ)‚ Հայք‚ 1993, № 24‚ մայիսի 15

Լեզվի դասակարգայնությունը‚ պրոֆ. Աճառյանը և...‚ Հայաստանի հանրապետություն‚ 1994, № 128‚ հունիսի 24

Մեր մեծ բացական‚ Լրագիր‚ 1994, № 146‚ օգոստոսի 24

Վազգեն Ա Վեհափառ Հայրապետի կյանքի համառոտ ժամանակագրություն‚ անստորագիր‚ Հայաստանի հանրապետություն‚ 1994, № 165‚ օգոստոսի 27

Խորհուրդ մարմնոյ մահ է‚ խորհուրդ հոգւոյ՝ անմահութիւն‚ Հայաստանի հանրապետություն‚ 1994, № 188‚ սեպտեմբերի 28

Վենետիկի ՄԽիթարյանների «Բազմավեպ» պարբերականը‚ Բազմավեպ‚ 1995, №7

Սկսենք որտեղից արժան է սկսել...‚ Նպատակ‚ 1995, № 15‚ սեպտեմբերի 1

Теоретик Армянских танцев и... бабушка, Республика Армения‚ 1995, № 248‚ դեկտեմբերի 27

Հրանտ Ասատուր և Հակոբ Պարոնյան‚ Գրական թերթ‚ 1967, № 20‚ մայիսի 12

Անտիպ էջեր

Մեր Վիլյամ Սարոյանը

Գուրգեն Գաբրիելյան

Պեգասյան թռչնիկ 1863 թ. փետրվարի 22, № 4

Հ.Ասատուր և Հ.Պարոնյան

Ղուկաս ինճիճյանի երկու պարբերականները

Դարձյալ «արեվելյան ծանուցմունք» պարբերականի մասին

Մասիս

Մեղու

Հայրենասեր

Արեւելյան մամուլ

Արշալույս Արարատյան

Անմահ Դերասանը (Հրաչյա Ներսիսյանի մահվան տարելիցի առթիվ)

Փարիզ

Մենագրություն հայ դրամատուրգիայի պատմության մասին

Գրիգոր Նարեկացու աշխարհաբար թարգմանությունները

Գրված է տառապանքով (Խաժակ Գյուլնազարյանի գրիքի մասին))

Այլ Գործեր

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

Հեռուստահաղորդում

Հեռուստահաղորդում - Նոր Գրքեր

Հեռուստահաղորդում - Արսեն Տերտերյան

Ռադիո - Մեծ հիմնադիրը

Ռադիո - Մխիթարյանները

Ռադիոհաղորդում - 1995թ

Ռադիոհաղորդում - 1995թ.‚ հունիսի 13

Ռադիո - 1995թ

Ռադիո - 1982 թ. մարտ

Ռադիոհաղորդում

Ռադիո - Միքայել Չամչյան Ռադիո - Զապել Եսայան

Ս.Շտիկյանի մասին

Վաչե Նալբանդյան - Մատենագիտական արժեքավոր աշխատություն